ЗНО-2018

/Files/images/oformlennya/19896-0.jpg

В останні роки освітня система в Україні зазнає значні зміни.Одним з головних напрямків її реформації виступає впровадження незалежного тестування, яке дозволяє об’єктивно зіставити рівень викладання і знань в школах різних регіонів.

Зовнішня атестація носить назву ЗНО і включає в себе сукупність тестів з кількох різних предметів. ЗНО – це «Зовнішнє незалежне оцінювання»

Атестація проводиться у вигляді письмових тестів по ряду предметів – української мови, української історії, хімії, фізики, математики, географії, біології, іноземної мови. З усіх дисциплін українською мовою і математика є обов’язковими і можуть бути перевірені за загальним або поглибленого рівня.

Щоб пройти атестацію, учень повинен зареєструватися в Українському центрі оцінювання та надати йому певні документи. Після цього протягом 3 тижнів він отримає запрошення або реєстраційну картку, з якої слід прийти на іспити. Реєстрація здійснюється в лютому, а атестація проводиться в дві сесії – основну з початку травня до середини червня і додаткову з середини червня до перших чисел липня.

Кількість тестів, які може пройти школяр, не повинно перевищувати чотирьох, при цьому дозволяється вибирати тільки одну іноземну мову. Вибір дисциплін залежить, в першу чергу, від того, куди учень планує вступати після закінчення школи.

Відповідно до наказу Міністерства освіти, ЗНО проводиться в 11-му класі. До іспитів допускаються всі випускники школи, які освоїли програму і завершують навчальний рік з задовільними оцінками.

Крім основного тестування, школярам надається можливість пройти пробне (платне) ЗНО, яке проводиться в квітні. Його мета – можливість ознайомитися з процедурою зовнішнього тестування, що проводиться в кінці навчального року.

ЗНО проходить за межами школи, місце тестування вказується в запрошенні, отриманому після реєстрації в Центрі оцінювання. Для проходження атестації при собі потрібно мати паспорт та безпосередньо саме запрошення. Кожному учневі видається пакет з екзаменаційними завданнями, які необхідно вирішити самостійно, без списування і «шпаргалок».

По кожній дисципліні передбачені свої максимальні і порогові бали. Під останніми розуміють оцінки, які може отримати мінімально підготовлений учень. Якщо школяр не подолав порогове значення, то він не зможе використовувати результати своїх тестів при вступі до ВНЗ.

Всі випускники, результати яких не нижче порогових, отримують оцінки за шкалою від 100 до 200 балів. Оцінювання проводиться не вчителями, а незалежними експертами, що дозволяє встановити об’єктивний рівень знань школяра.

PISA-2018

/Files/images/oformlennya/GBVG.jpg

У 2018 році Україна вперше долучиться до Програми міжнародного оцінювання учнів – PISA.

Програма має на меті порівняти освітні системи близько 80 країн світу через вимірювання компетентностей учнів із читання, математики та природничих дисциплін, прямо не пов’язаних з оволодінням шкільними програмами.Крім того, велика увага у дослідженні PISA приділяється вивченню факторів, що впливають на успішне навчання учнів.

Дослідження PISA проводиться кожні три роки, починаючи з 2000 року, шляхом тестування навичок і знань 15-річних учнів.Вважається, що в більшості країн саме в цьому віці учні закінчують основну школу, і постають перед вибором професії і загалом майбутнього життєвого шляху. Однак PISA не перевіряє рівня навчальних досягнень учнів, натомість оцінює наскільки учень зможе використовувати знання й уміння, отримані в школі, за можливих життєвих труднощів і викликів.

Читацька грамотністьвизначається як здатність особи до широкого розуміння тексту, пошуку нової інформації, її відтворення та використання, інтерпретації змісту й формулювання власних умовиводів, осмислення й оцінювання змісту та форми тексту тощо.

Математична грамотність– це здатність особи до визначення й усвідомлення ролі математики в сучасному світі, надання добре обґрунтованих суджень, уміння використовувати математику в особистих цілях і в суспільному житті.

Природничо-наукова грамотністьпередбачає умінняпояснювати наукові явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ.

Крім оцінки предметних компетентностей, метою PISA також є визначення чинників, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів у світі. Саме тому учасники Програми заповнюють анкету, що досліджує різноманітні аспекти їхнього життя. Ідеться про такі чинники, як міграційні процеси, гендерна політика, соціально-економічний стан, піклування і підтримка з боку батьків, навчання в ранньому дитинстві, мотивації до навчання, а також здатності регулювати свою власну навчальну поведінку, залучення до читання, інтерес до математики або задоволення від науки, повага до інших.

Також відповідні анкети заповнюють і адміністрації закладів, у яких навчаються учні, залучені до тестування. Мета такого анкетування – дослідити вплив на результати тестування учнів таких чинників як кваліфікація вчителів, навчальні плани, методики викладання, час на навчання та навчальні можливості як всередині школи, так і поза її межами, контроль якості шкільних процесів, лідерство та шкільне управління, залучення батьків до участі в шкільному житті, мікроклімат у школі, загальні цінності, очікування високих досягнень, взаємодія та взаємна підтримка тощо.

Дослідження PISA здійснюється в три етапи (підготовчий, пілотний, основний). Під час підготовчого етапу відбувається переклад та адаптація тестових матеріалів, а також анкет для опитування учнів та адміністрацій навчальних закладів. Пілотний передбачає апробацію завдань та інструментарію дослідження до контексту країн-учасниць. В основний період проводиться тестування, підготовка міжнародного та національного звітів.

Участь України в дослідженні PISA має кілька важливих аспектів. Зокрема, отримання об’єктивної інформації про готовність молодих громадян до повноцінного життя в сучасному суспільстві відповідно до міжнародних стандартів; розуміння чинників, які впливають на ефективність освіти в країні; можливість приймати рішення та формувати національну освітню політику на основі реальних даних про стан вітчизняної системи освіти. Крім того, завдання PISA та методологія оцінювання їхнього виконання слугуватимуть практичним орієнтиром для освітян у становленні компетентнісної парадигми освіти в Україні.

В Україні відповідальність за організацію та проведення дослідження PISA покладено на Український центр оцінювання якості освіти. Національним координатором проекту є Тетяна Вакуленко, начальник відділу досліджень і аналітики Українського центру.

Виконання завдань дослідження щодо створення вибірки учасників, а також підготовки національного звіту за результатами дослідження покладено на Інститут освітньої аналітики. До участі в проекті PISA–2018 на різних етапах його підготовки й проведення залучені фахівці Національної академії педагогічних наук України, аналітичного центру CEDOS, Інституту модернізації змісту освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Детальну інформацію про PISA – рамкові матеріали, зразки завдань попередніх циклів, новини про стан підготовки до проведення дослідження в Україні – розміщено на офіційному сайті Програми в Україні: pisa.testportal.gov.ua

Кiлькiсть переглядiв: 441

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.