Методичний кабінет закладу

/Files/images/oformlennya/1830178qyjed01h98.gif

Методичний кабінет школи– центр педагогічної майстерності вчителів, інформаційно-ресурсний, науково-практичний центр школи. В ньому кожний учитель може знайти собі методичну літературу за фахом, визначити для себе проблему, над якою він буде працювати, методичні рекомендації щодо проведення сучасного уроку і виховних заходів.

/Files/images/oformlennya/metodichniy_kabnet/IMG_20160401_114048.jpg

Методичний кабінет школи – центр методичної роботи, де організовується робота педагогічної та методичної ради, школи педагогічної майстерності, психолого-педагогічного семінару, педагогічних та науково-практичних конференцій, конкурсів професійної майстерності.

Шкільний методичний кабінет це той освітній простір, в якому спільно розвиваються вчителі і учні. Сьогодення вимагає творчого вчителя, творчу особистість може навчити і виховати тільки творча особистість. До творчості спонукає вчителя сьогоднішній учень – розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Творчість учителя виявляється насамперед у прагненні й умінні постійно удосконалювати свою майстерність, відкидати застарілі знаходити нові, більш досконалі методи практичної реалізації вимог часу, творчо застосовувати надбання передового досвіду, досліджувати свою роботу і роботу колег.

/Files/images/oformlennya/metodichniy_kabnet/IMG_20160401_113924.jpg

Для методичного кабінету в Савинському НВК виділено окремий кабінет, він естетично оформлений, є обладнані місця для самостійної роботи вчителів. Це – робочий куточок. Структура і наповнюваність кабінету продумані і створені так, що матеріали, які є в наявності та зберігаються в ньому, розміщені раціонально, зручно для використання.

/Files/images/oformlennya/metodichniy_kabnet/IMG_20160401_113952.jpg

Методичний кабінет— це організаційна форма науково-методичної роботи з педагогічними працівниками. Він забезпечує управління двоєдиним педагогічним процесом, що охоплює діяльність, спрямовану на підвищення педагогічної майстерності педагогів школи, з одного боку, і якість навчання учнів - з іншого.

На базі методичного кабінету проводяться педагогічні ради, інструктивно-методичні наради, засідання шкільних методичних об’єднань та методичної ради школи, семінари, педагогічні читання, засідання «Школи молодого вчителя».

/Files/images/oformlennya/metodichniy_kabnet/IMG_20160401_114102.jpg

Шкільний методичний кабінет є основною базою для проведення усіх видів методичних заходів та організаційних форм самоосвіти вчителів, обладнаний відповідно до вимог Положення про шкільний методичний кабінет. У ньому зосереджено:

 • нормативно – правові документи про школу, методичні листи і розпорядження Міністерства освіти і науки України;
 • література з питань педагогіки і психології, методики викладання навчальних предметів;
 • матеріали про перспективний педагогічний досвід;
 • матеріали про педагогічну пропаганду серед батьків;
 • документація шкільних методичних об’єднань;
 • педагогічні виставки з актуальних проблем навчально-виховного процесу.

Створено і постійно поновлюється банк методичних матеріалів, відкритих уроків та позакласних заходів, семінарів, конференцій.

/Files/images/oformlennya/metodichniy_kabnet/IMG_20160401_114031.jpg

Є постійно діючі виставки, зразки плануючої документації, методичні розробки учителів, куточок атестації для педагогічних працівників, новинки науково-методичної літератури, досвід колег, необхідна періодична, навчальна, методична література для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях і конференціях.

Щорічно проводяться творчі звіти педагогічних працівників, які атестуються. Звітуючи, учителі діляться своїми знахідками, методичними доробками, знайомлять інших членів педагогічного колективу з технологією власного досвіду.

/Files/images/oformlennya/metodichniy_kabnet/IMG_20160401_114120.jpg

Для організації методичної роботи в закладі, розробки документів для забезпечення оптимальних умов для розгортання науково-методичної роботи, експертизи та діагностики якості роботи методичних об'єднань, розробки рекомендацій щодо удосконалення роботи над науково-методичною проблемою в школі функціонує методична рада.

У цьому році методичний кабінет школи поповнився матеріалами:

 • тематичними розробками вчителів;
 • доповідями на засіданнях методичних об’єднань;
 • матеріалами, зібраними під час проведення семінарів, атестації.

Значна увага приділяється написанню вчителями статей, методичних розробок уроків, виховних заходів та публікації їх у фахових газетах та журналах, залученню педагогічних працівників до участі у різного роду професійних конкурсах, конференціях, семінарах. Згідно плану роботи школи проводяться предметні тижні, матеріали яких оформляються головами методичних об’єднань та зберігаються у методичному кабінеті. Творчі доробки педагогів збираються та систематизуються.

/Files/images/oformlennya/metodichniy_kabnet/IMG_20160401_114008.jpg

Творчого учня може виховати і творчий вчитель. А тому реалізація концепції особистісно орієнтованого навчання вимагає створення відповідно особистісно орієнтованої структури методичної роботи.

Діяльність педагогічного колективу школи у 2015-2016 навчальному році спрямовується на практичну реалізацію проблеми «Творче спрямування інноваційної діяльності педагогічного колективу на формування ціннісних орієнтацій учнів та зростання професійної майстерності вчителів через використання ІКТ в контексті компетентнісного підходу в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної середньої освіти», тому методична робота з підвищення фахового рівня та професійної компетентності педагогів направлена на вирішення таких завдань:

 • підготовка учнів та вчителів до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • упровадження інноваційних форм проведення занять та використання нетрадиційних форм роботи для підвищення педагогічної майстерності освітян, активізація роботи з узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду;
 • розвиток творчої активності педагогічних працівників;
 • упровадження програмного й методичного забезпечення інформаційних технологій навчання;
 • активізація роботи з обдарованими дітьми;
 • удосконалення системи національного виховання учнівської молоді, утвердження учнівського самоврядування, учнівських об’єднань як необхідної форми громадянського виховання.

Методична робота в Савинському НВК проводиться і будується за принципом моніторингу – систематичної аналітико-діагностичної діяльності.

Відповідно до реалізації завдань науково – методичної проблеми школи, плануються форми методичної роботи.

У системі методичної роботи враховано індивідуальні та колективні форми роботи.

Усі види індивідуальної роботи з педагогами спрямовані на практичну підготовку. Це насамперед допомога педагогічним працівникам у підготовці до проведення навчальних занять, а також позакласних заходів, планування роботи, оформлення шкільної документації, добори текстів письмових робіт для тематичного оцінювання досягнень учнів тощо.

Колективні форми роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Шкільні методичні об’єднання— це давня форма колективної роботи, спрямована на вдосконалення науково - теоретичної й методичної підготовки педагогічного колективу. ШМО працюють за планом, який розробляється на навчальний рік на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників.

Діяльність шкільних методичних об’єднань спрямована на вирішення таких завдань:

 • забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання учнів;
 • постійне підвищення рівня загально - дидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;
 • обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • виявлення, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання;
 • створення умов для самоосвіти учителів та здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

У школі широко впроваджуються і нетрадиційні форми методичної роботи. Зокрема, проведення дискусій, дидактичних ігор, панорама методичних знахідок, методичні вечорниці.

Плідною є робота постійнодіючого психолого-педагогічного семінару, головні завдання кого:

 • ознайомлення з новітніми досягненнями психолого-педагогічної науки і передового досвіду;
 • залучення вчителів до творчої науково – дослідницької діяльності в сфері психології;
 • підвищення загальної психологічної і педагогічної культури вчителів, розвиток уміння будувати гуманні стосунки з дітьми;
 • сприяння впровадженню механізмів ефективного педагогічного впливу на учнів.
Кiлькiсть переглядiв: 371

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.